Remonty piwnic – adaptowanie przestrzeni na kuchnię i refektarz:

Salki duszpasterskie:

Duży wirydarz:

Prace remontowo-budowlane – relacja z 19 września 2009 r.

Przez ostatnie trzy miesiące

Prace remontowe w bazylice:
– Udało nam się wykonać remont sklepienia nad bazyliką – jest to I etap remontu sklepienia obejmujący prace od góry sklepienia – a więc zszycie wszystkich pęknięć i szczelin oraz wypełnienie pachwin sklepienia [spodziewany efekt: docieplenie bazyliki] – na te prace otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 tys. zł. Kosztorys powykonawczy opiewał na 337 251,82 zł – część [49%] faktur pokrył Urząd Miasta Lublin. Czeka nas jeszcze remont sklepienia „od dołu”.
– Za parę dni mamy nadzieję zacząć ostatni etap wymiany okien w bazylice – wymiana okien w Kaplicy Tyszkiewiczów została zawieszona ze względu na dużą ilość ślubów w bazylice. Wymiana wszystkich okien wpłynie zdecydowanie na lepsze utrzymywanie ciepła w kościele.
– Powoli przygotowujemy się do wymiany instalacji elektrycznej w kościele.

Prace remontowe w klasztorze:
I piętro – główny korytarz klasztoru [za klauzurą] – przebudowa i remont dwóch cel zakonnych. Pozostało jeszcze kilka cel do wyremontowania – tych prac podejmujemy się w miarę potrzeb [potrzeba zaistniała w związku z powiększeniem się liczby braci w klasztorze].

Piwnice skrzydła wschodniego – powoli dobiegają końca prace remontowe – mamy nadzieję, że koniec października będzie dniem otwarcia nowej kuchni klasztornej, refektarza, biblioteki klasztoru oraz sal duszpasterskich.

Prace remontowe w skrzydle południowym wynajmowanym przez Teatr im. H.Ch. Andersena:
– Przeprowadziliśmy wymianę 20 okien w tym obiekcie – finansowe wsparcie otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Lublin oraz Kurii Prowincjalnej naszego Zakonu.

Nasza radość oraz zatroskanie:
Złożyliśmy ponownie złożyć wniosek do Funduszy Europejskich – poprzedni uplasował się na 3 miejscu na liście wniosków o dofinansowanie i ze względu na zbyt małą kwotę przyznaną dla Województwa Lubelskiego nie jest realizowany. Na stronie lubelskiego RPO można znaleźć listę ocenionych merytorycznie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria I – Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne – nr konkursu 11/RPOWL/7.1/2009

Projekt naszego klasztoru: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” opiewający na sumę 13 975 820,30 zł zajął pierwsze miejsce na liście o dofinansowanie realizacji projektów dla „Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria I – Ochrona dziedzictwa kulturowego”, co każe spodziewać się dotacji ze środków unijnych w wysokości 8 577 586,15 zł – dla nas oznacza to „wygospodarowanie” środków na wkład własny w wysokości: 5 398 234,15 zł.

Projekt obejmuje:
– skrzydło zachodnie klasztoru – roboty fundamentowe i izolacyjne
– skrzydło wschodnie klasztoru – remont stropu II piętra oraz wymiana dachu
– skrzydło północne klasztoru – remont w całości
– Kaplica Tyszkiewiczów w Bazylice
– remont konstrukcji sklepienia, stabilizacja ściany oraz remont kopuły
– prace konserwatorskie: renowacja Kaplicy: malowidła ścienne, sztukaterie, zabytki ruchome
– Kaplica MB Paryskiej – prace konserwatorskie: renowacja obrazów
– ołtarz w skrzydle wschodnim – prace konserwatorskie: renowacja
– elewacja dużego dziedzińca – prace konserwatorskie: renowacja elewacji
– platforma internetowa, audioprzewodniki
– organizacja ekspozycji muzealnej

ponadto:
– monitoring i zabezpieczenie zabytków wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (ppoż, ssw, telewizja dozorowa)
– wyposażenie pomieszczeń na potrzeby odwiedzających [także niepełnosprawnych] – rewitalizacja wirydarzy i dziedzińca klasztornego – rekonstrukcja muru obronnego, remont ogrodzenia, wykonanie parkingu, ciągów pieszych, terenów zielonych.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 23 grudnia 2009 r.

Przez ostatnie trzy miesiące

Prace remontowe w bazylice:
Natychmiast po zakończeniu „sezonu ślubnego” w naszej bazylice rozpoczęliśmy ostatni etap wymiany okien w bazylice – okna w Kaplicy Tyszkiewiczów oraz okno przy witrażu Kaplicy Krzyża [zabezpieczenie witraża]. Wymiana wszystkich okien oraz ocieplenie sklepienia bazyliki zdecydowanie wpłynęło na utrzymywanie ciepła w kościele. W tej chwili nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz – w bazylice jest znacznie cieplej niż w poprzednich latach.

Korzystając z życzliwości naszych przyjaciół – sukcesywnie sprawdzamy instalację elektryczną w kościele – po uporządkowaniu obwodów jedna z tablic [obok zakrystii] została już wymieniona.

Prace remontowe w klasztorze:
Piwnice skrzydła wschodniego – prace remontowe dobiegły końca i pomieszczeń tych już nie można nazywać piwnicami:
– z dniem 1 grudnia wprowadziliśmy się do nowej kuchni klasztornej oraz nowego refektarza
– jest już gotowa biblioteka klasztorna z nowoczesnymi przesuwnymi regałami
– oddane są też do użytku dwie sale z przeznaczeniem na galerie dla młodych artystów

Za klauzurą – w związku z oddaniem do użytku nowego refektarza oraz planowanym remontem skrzydła północnego [w którym do tej pory mieściła się sala rekreacyjna klasztoru] – dawny refektarz klasztorny został adoptowany na salę rekreacyjną. Wymieniliśmy też parę najbardziej zniszczonych okien w klasztorze. W okresie zimowym zamierzamy zaadoptować starą kuchnię klasztorną na salę duszpasterską z zapleczem kuchennym.

Fundusze unijne:
W związku z tym, że projekt naszego klasztoru: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” opiewający na sumę 13 975 820,30 zł zajął pierwsze miejsce na liście o dofinansowanie realizacji projektów dla „Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria I – Ochrona dziedzictwa kulturowego” co każe spodziewać się dotacji ze środków unijnych w wysokości 8 577 586,15 zł – dla nas oznacza to „wygospodarowanie” środków na wkład własny w wysokości: 5 398 234,15 zł.

Informujemy, że w zaleconym terminie trzech miesięcy złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim komplet dokumentów i jesteśmy gotowi do podpisania umowy o realizacji projektu.