Koniec remontów wewnątrz klasztoru:

Koniec prac w salach duszpasterskich:

Remonty w piwnicach:

Remonty na małym wirydarzu i w piwnicach pod bazyliką adaptowanych na salki:

Prace na placu przy Teatrze Andersena:

Prace w Bazylice:

W 2008 roku wymieniliśmy 21 okien w kościele. Przeprowadziliśmy także prace związane z izolacją ściany południowej Bazyliki – wiązało się to z częściową modernizacją małego wirydarza. Remontowaliśmy także (od 2006 roku) krużganki skrzydła wschodniego wraz z salami: Sala Unii, Sala Renesansowa i Aula. Te prace zostały zasadniczo ukończone. Po zakończeniu wszystkich prac w skrzydle wschodnim trzeba było ponownie je pomalować.

W 2008 roku rozpoczęliśmy adaptację trzech piwnic pod bazyliką (w 2009 roku zostały one oddane do użytku). Duszpasterstwo Akademickie otrzymało nowe, niezależne pomieszczenia po remoncie mieszkania śp. o. Alberta Krąpca OP oraz części I p. skrzydła północnego.

W 2008 roku wykonaliśmy także prace izolacyjne fundamentów skrzydła południowego, wynajmowanego przez Teatr im. H.Ch. Andersena.

Środki na remonty pozyskujemy z ofiar budowlanych naszych Przyjaciół i Sympatyków. Do tego należy dodać dotacje Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji „Restaurare Basilicam”.

W trzech ostatnich latach klasztor otrzymał dotacje w wysokości 2 728 000 zł. – natomiast kwota przeprowadzonych remontów wynosiła 3 456 890 zł.