Remonty wewnątrz klasztoru:

Remonty w salach duszpasterskich i na krużgankach:

Remonty na wirydarzu:

W latach 2006 – 2007 podjęte zostały prace remontowe na I p. – główny korytarz klasztoru (za klauzurą) i znajdujące się przy nim cele zakonne. Pozostało jeszcze kilka cel do wyremontowania, ale tych prac podejmiemy się w miarę potrzeb.

W 2007 roku w kościele wymieniliśmy 4 okna (kolejne 21 w 2008 roku). Podjęliśmy również prace w piwnicach skrzydła wschodniego związane z umacnianiem i izolacją fundamentów, przerabianiem i modernizacją wszystkich instalacji, rekonstrukcją ścian – prace zakończyły się w 2009. Ten poziom został przeznaczony na nową kuchnię klasztorną, refektarz, bibliotekę klasztoru oraz sale duszpasterskie.