Wewnątrz klasztoru:

Piwnice:

Sale duszpasterskie:

Duży wirydarz: