Wieczory dla Zakochanych

30.04.2020

Najbliższy cykl “Wieczorów dla Zakochanych” rozpocznie się 05.10.2020 i będzie trwał do końca listopada. Zapisy na spotkania będą przyjmowane od 14.09.2020 pod numerem telefonu, który zostanie udostępniony 14.09.2020 o godz. 9:00.

16.04.2020

Dotyczy uczestników lutowo-marcowej edycji “Wieczorów dla Zakochanych”.

Ze względu na przdłużającą się sytuację epidemiologczną oraz brak jakiejkolwiek możliwości przewidzenia zakończenia zakazu zgromadzeń, a także w odpowiedzi na liczne prośby, postanowiliśmy zakończyć bierzący kurs i rozesłać pocztą zaświadczenia ukończenia kursu dla wszystkich uczestników. Wziąwszy pod uwagę wszystkie obecnie zaistniałe okoliczności wydaje się, że jest to najlepsze, choć najbardziej niespodziewane rozwiązanie dla nas wszystkich.

Bardzo proszę, aby wszyscy uczestnicy kursu przeczytali dokładnie rozdział “Sakrament Małżeństwa” nr 1601 – 1666 z Katechizmu Kościoła Katolickiego (dostępny np: http://www.katechizm.opoka.org.pl/). Dzięki temu będziecie mogli skorzystać z materiałów z nieodbytych spotkań, które otrzymacie pocztą.

Aby otrzymać zaświadczenie należy:

1. Przelać opłatę za kurs na rachunek klasztoru (w tytule zaznaczając jej przeznaczenie):

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Złota 9
20-112 Lublin

Numer konta: 68 1500 1520 1215 2000 9046 0000

2. Przesłać na mojego maila ([email protected]) adres, na który chcecie otrzymać zaświadczenia. Bardzo proszę o podawanie tylko jednego adresu na parę.

Wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Ogromnie żałuję, że nie dane nam było zakończyć tej edycji “Wieczorów” w tradycyjny sposób, choć oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę, że wielu z Was stoi teraz przed naprawdę trudnymi decyzjami i tym bardziej życzę Wam światła i łaski do wyboru najlepszych rozwiązań.

Wieczory dla Zakochanych – ogólnie

Każdy cykl składa się z 9 spotkań, odbywających się w różne dni tygodnia (zazwyczaj poniedziałki lub środy) o godz. 18:30. Obecność na wszystkich spotkaniach jest dla wszystkich uczestników obowiązkowa!!!

Każde spotkanie trwa średnio 2 – 3 godziny. Zajęcia odbywają się metodą wykładowo – warsztawową. Każde spotkanie składa się z 2 lub 3 części, podczas których indywidualna praca par poprzedzona jest krótkim wstępem prowadzących, którzy omawiają dany temat.

Do zgłoszenia uczestnictwa potrzebne są tylko imiona, nazwiska i numery telefonów. Nie potrzeba żadnych zaświadczeń np. z parafii. Kursy odbywają się niezależnie od miejsca zamieszkania, terminu planowanego ślubu, itp.

Kursy odbywają się salach Klasztoru OO. Dominikanów przy ul. Złotej 9. Stojąc twarzą do fasady kościoła, po prawej stronie znajduje się wejście, po minięciu którego znajdujemy się na małym wirydarzu, natomiast idąc wzdłuż niego znajdziemy dwoje drzwi, z których prawe prowadzą do pomieszczeń kursów.