Fundacja Ponad Granicami im. Świętego Jacka Odrowąża

Jej celami są:
– szukanie dróg zbliżenia i pojednania między Polakami a ich sąsiadami, poprzez organizowanie spotkań wielostronnych z przedstawicielami narodów Europy Środkowo-Wschodniej;
– wspieranie inicjatyw ekumenicznych i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych religii (ewangelicy, prawosławni, żydzi);
– propagowanie kulturalnego dziedzictwa Europy opartego na wartościach i tradycji chrześcijańskiej, z podkreśleniem tego, co służy pojednaniu między religiami i narodami;

Najbardziej znanymi inicjatywami Fundacji są:

– Debaty Dwóch Ambon
– Spotkania Przekraczać mury
– Konwersatoria Przedsiębiorczość kultura religia.

Prezesem fundacji jest o. Tomasz Dostatni OP

Blog o. Tomasza