Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, mieszczący się na ulicy Grodzkiej 11, od lat jest – wraz z Klasztorem oo. Dominikanów – organizatorem Konkursu Plastycznego, Fotograficznego i Literackiego dla uczniów szkół lubelskich pt. „Klasztor w sercu miasta”.

Wręczenie nagród oraz wystawa prac plastycznych odbywają się u oo. Dominikanów podczas tygodnia odpustowego przed uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego.

Więcej na stronie internetowej MDK